Cum devii PFA Acte necesare infiintare

Este un lucru normal sa lucram in legalitate,nu numai cei care sunt constructori, si de aceea cel mai util este sa lucram pe PFA. Pentru cei care nu stiu PFA inseamna persoana fizica autorizata. E ca si cum ai avea firma dar este mai simplu.

Dar pana sa deveniti PFA trebuie sa faceti niste demersuri si sa urmati niste pasi. Sa pornim  sa facem un PFA.

PFA acte necesare infiintarePrimul pas este să identificati Oficiul Registrului Comertului din judetul dumneavoastra. In Bucuresti ORC se  acesta se află la Piata Muncii. Pentru cei care sunteti din alta zona gasiti aici intreaga retea a Oficiului Registrului Comertului cu adresele de rigoare.

Trebuie sa va duceti de doua ori la ORC. In prima zi depuneti actele si in a doua zi (nu una dupa alta) cand o sa va luati autorizatia de functionare.

Actele necesare infiintarii unui PFA

Acte luate de la Registrul comertului

Acte aduse de acasa

Primul pas este sa mergeti la Biroul de Informare Initiala iar de la ghiseu sa cereti hartiile necesare pentru PFA.Acestea se gasesc si online. Pe deasupra trebuie sa aveti cativa lei ,cam 250 ,si ceva dulce ca sa terminati mai repede. Cand spun dulce nu ma refer la spaga ci la sufletul dvs dulce, ce va indulci sufletul functionarei de la ghiseu.

PFA acte necesare infiintare Documente prevazute de lege

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a  persoanelor fizice autorizate

1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
7. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia
specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după
caz).
8. Dacă este cazul:
– precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea
stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
– documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
– documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
9. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE
sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi
traducere în limba română certificată olograf).
10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
NOTĂ:

  1. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică  autorizată; în cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător  autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. 
  2. Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare. 
  3.  Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor. 
  4. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro). 
  5.  Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor. 
  6.  Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

Mergeti cu avizul din partea asociației de proprietari  la vecini,de obicei 4 ,si cereti-le sa isi dea acordul. Sper ca v-ati pastrat in relatii bune daca nu luati-i cu binisorul.

Cu cererea de verificare a disponibilității pe care o atasati unei copii după buletin si unei chitanțe  pe care o obtineti de la Casieria din cadrul Registrului  Comertului și mergeti cu ea la ghiseul care se ocupa cu verificarea si rezervarea numelui firmei. In cazul PFA, numele firmei va fi chiar numele dvs în format NUME PRENUME PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

Dupa o jumatate de ora vi se va elibera o dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei pe care o veti atasa la dosarul cu acte.

Pe specimenul de semnaturi completati la FirmaNUME COMPLET PFA si la campul nr 1 inca o data  nume complet pfa + cod numeric, seria si NR. cartii de identitate, data eliberarii si emitentul CI . Nu trebuie sa semnati,acest lucru il veti face,mai tarziu, in fața unui director al Registrului  Comertului.

PFA acte necesare infiintare ! Acte aduse de acasa :

Doua copii dupa cartea de identitate,copii dupa diplomele care atesta pregatirea in domeniul in care doriti sa deveniti PFA,copii care sa ateste dreptul pentru folosirea imobilului in care aveti sediul sau un contract de comodat intre proprietar si dvs.

Cu toate copiile certificate olograf si depuse intr-un dosar cu sina trebuie sa mergeti la un ghiseu de depunere al acestora . De aici veti fi directionat catre casierie sa platiti si alte taxe,in jur de 200 lei,dupa care va veti intoarce cu chitantele si unele dintre copii dupa care ,in sfarsit ,veti semna pe specimenul de semnatura.

Dosarul dvs va ajunge la Registrul Intrari de unde veti primi o chitanta. Apoi plecati si dupa cateva zile reveniti ca sa ridicati actele dvs PFA.